EOC

       EOC(Ethernet Over Cable)是基于有线电视同轴电缆网运用以太网和谈的接入手艺。以太数据通过同轴电缆传输。现有的EOC重要分为两大类:无源基带EOC和有源调制EOC。无源EoC的装备无需供电,该手艺间接把以太网的基带旌旗灯号耦合到同轴电缆中传输,其装备本钱很低。从革新状况看,无源EoC革新必需具有两个前提:起首,局端数据旌旗灯号必需到楼道;其次,无源EoC下行不克不及有分支分配器,且不克不及有分外滋扰源。那两个前提,致使无源EoC手艺只能适用于星形网络,没法适用于广电原有的大部分树型网络、革新本钱异常大,除应用电缆入户外,即是重修网络。

重要计划: 128Mb~512Mb DDR2 promotions in EOC:

                MSE500, MSE510, AR7411.

华邦主推型号: W9751G6KB-25

                

048.com

返回列表